Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oferuje wsparcie finansowe w ramach czterech funduszy pożyczkowych:

Informacje o pożyczkach można uzyskać w naszych biurach:

  • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul.Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39, 889 875 721

  • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721  oraz  737434274

  • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 62 103 43 


Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej oferty pożyczkowej skorzystaj
z poniższego kalkulatora, aby zorientować się w wysokości spłat kolejnych rat
i kosztem odsetek.


FRRR jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, które reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

FRRR współpracuje  z Małopolskim Funduszem Poręczeń Kredytowych >>  www.poreczenia.pl